Informacje o darowiznach

 

Darowizny na Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

Zachęcamy do finansowego wsparcia naszego komitetu w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Sposób dokonania wpłaty

UWAGA: Jeśli chcesz nam pomóc, a nie zaszkodzić – wpłacaj darowizny zgodnie z poniższym wzorem. Brak wskazanych we wzorze danych zmusza nas do zwracania wpłacanych darowizn. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Wzór przelewu

Z rachunku: 00 0000 0000 0000 0000
Jan Kowalski, ul. Klonowa 128/5, 54-206 Wrocław

Na rachunek: 75 1090 2398 0000 0001 3102 0594
KWW Kukiz 15, ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław

Tytuł: Darowizna na kampanię wyborczą KWW Kukiz 15 do Sejmu i Senatu w 2015 r., PESEL …………….. darczyńcy zam. w Polsce

Dane do przelewu

Dane darczyńcy: Imię i nazwisko, adres (dane są generowane przez bank darczyńcy na elektronicznym formularzu przelewu – trzeba sprawdzać)
Tytuł: „Darowizna na kampanię wyborczą KWW Kukiz 15 do Sejmu i Senatu w 2015 r.”, PESEL, „darczyńcy zam. w Polsce”

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie spowoduje zwrot wpłaconej darowizny darczyńcy lub przepadek na Skarb Państwa. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Zakaz wpłaty

  • z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
  • od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • z kont zagranicznych,
  • w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
  • w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłat można dokonywać do 25 października 2015 r. Tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW Kukiz`15. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej, maksymalna łączna kwota wpłat – 78 750 zł – od jednego kandydata na posła lub senatora. Korzyści majątkowe przyjęte przez KWW Kukiz’15 z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zakazane jest przekazywanie KWW Kukiz’15 wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>